පූජ්‍යපාද කොරතොට වෙස්සභු හිමිපාණන් වහන්සේ – බෝජ්ජංග විභංග දේශනාව  


පාඨමාලා විස්තර


දේශන අනුමණ්ඩලය :

විෂය නිර්දේශය :


කාල සටහන


දවස ආරම්භක වෙලාව අවසන් වන වෙලාව
සඳුදා 10.30 12.30
බදාදා 10.00 12.00
සිකුරාදා 11.00 13.00
  • පට්ඨාන ධර්ම සභාව
  • 487/25, තිඹිරිගස්යාය පාර,
  • නාරාහේන්පිට, කොළඹ 5,
  • ශ්‍රී ලංකාව.
  • දුරකථන : 011-2580417