පට්ඨාන ධර්ම සභාව ගොඩනැගිලි සංවර්ධන ව්‍යපෘතිය  

සංඝාවාසය ඉදිකිරීම

සංඝාවාසය ඉදිකිරීම – 2 වෙනි අධියර

පට්ඨාන ධර්ම සභාව දැනට කොළඹ 05, තිඹිරිගස්යාය පාරේ, අංක 487/25 ස්ථානයේ පවත්වාගන යනු ලැබේ. මෙහි නිර්මාතෘවර ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් අපේක්ෂිත කාර්යභාරය ඉටුකරලීම පිණිස දැනට පවතින ස්ථානයේ පහසුකම් ප්‍රමාණවත් නොවේ. දිනෙන් දින ඉහළ යන පට්ඨාන ධර්ම අධ්‍යාපන කරනයේ සංඛ්‍යාව සහ විපස්සනා භාවනාව වෙත යොමුවන දායකයින්ගේ සංඛ්‍යාව ගත්විට වැඩි ඉඩකඩක් සලසා ගැනීමේ අවශ්‍යතාවය මෙන්ම සහභාගී වන්නන්ගේ පහසුව උදෙසා නවීන තාක්ෂණය භාවිතා කළ හැකි වන පරිදි ස්ථානීය ගොඩනැගිලි වැඩි දියුණු කිරීමේ අවශ්‍යයතාවක් පැන නැගී ඇත.
මේ අනුව ඉහත දැක්වූ අවශ්‍යතා සැලකිල්ලට ගෙන පට්ඨාන ධර්ම සභාවේ වර්තමාන අධ්‍යක්ෂ ධරන්දර අතිපූජ්‍ය කොරතොට වෙස්සභූ ස්වාමීන් වහන්සේ සහ දායක සභාව විසින් 2009 වසරේදී “පට්ඨාන ධර්ම සභා ගොඩනැගිලි ධර්ම සභා සංවර්ධන අරමුදල” පිහිටුවා ගනු ලැබිණ

පට්ඨාන ධර්ම සභාව කොළඹ නගරයේ සංවර්ධන කලාපයක පිහිටි අතර, දුරස්ථ ආරණ්‍ය සේනාසනවල වැඩ වසන ස්වාමීන් වහන්සේලාට ආරෝග්‍යශාලා, වෛද්‍ය පහසුකම් ලබා ගැනීමට සහ සුවපත් වනතුරු වැඩ සිටීමට සුදුසු පරිසරයක වන බැවින්, එකී අවශ්‍යතාවනට උචිත වන ආකාරයට සංඝාවාස ගොඩනැගිල්ල ප්‍රතිසංස්කරණය කිරිමට සැලසුම් සකස් කරන ලදී.

එසේම, ධර්ම ප්‍රචාරණය උදෙසා නවින තාක්ෂණය උපයෝගී කර අභිධර්මය සහ පට්ඨාන ධර්මය සංරක්ෂණය කර පවත්වා ගැනීමට සහ ඉතා වටිනා ධර්ම පුස්ථක ගබඩාකර තැබීමට පුස්ථකාලයක් පවත්වා ගැනීමට ඇති අවශ්‍යයතාවද සැලකිල්ලට ‍ගනු ලැබිණ. අභිධර්මය සහ පාලි භාෂාව හදාරන්නන්ගේ සංඛ්‍යාව වැඩිවීමත්, සිල් සමාදන්වීමට සහ භාවනාව සඳහා සහභාගී වන්නන්ගේ සංඛ්‍යාව ඉහල යාමත්, දරුවන් සඳහා දහම් පාසැලක් පවත්වාගෙන යාමත් යන කරුණුද මෙම නව සංවර්ධන කටයුතු ආරම්භ කිරීමට හේතු පාදක විය.

තවද, පට්ඨාන චෛත්‍යයක් ගොඩනංවා, සර්වඥ ධාතූන් වහන්සේ තැන්පත් කර දායකකාරකාදීන්ට වන්දනාමාන පහසුකම් ඇති කරලීමටත්, දැනට පවතින (බුදු මැදුර) බෞද්ධ මන්දිරය වෙනත් ස්ථානයක ස්ථාපිත කර දෛනික පුදපූජා පහසුවෙන්කර ගැනීමට වන්දනාමාන කරන්නන්ට පහසුකම් සපයා දීමටත් ඇති අවශ්‍යතාවන්ද සැලකිල්ලට ගන්නා ලදී.කොළඹ 06, චාර්ටර්ඩ් වාස්තු විද්‍යාඥ සහ නාගරික සැලසුම් උපදේශක නන්දන කරුණාසේන සමාගම විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද ඉහත අවශ්‍යයතාවනට අනුකූල වූ ගොඩනැගිලි නිර්මාණය සඳහා වන මුළු ඇස්තමේන්තුව රුපියල් මිලියන 28 කි. මෙම සද්කාර්යය සම්පූර්ණ කර ගැනීම සඳහා දායකත්වය ලබා ගැනීම පිණිස එක් වර්ග අඩියක ප්‍රමාණයක් සඳහා රු. 5000/= ක මිළක් ගණනය කර ඇත. පෘතුවිතලය මත චිරාත් කාලයක් පවතින ලෙස, ධර්ම ප්‍රචාර කටයුතු කිරිමට සහ බුද්ධ ශාසනයේ චිර පැවැත්මට ශක්තිමත් පදනමක් දැමීම පිණිස ඉදිරි කටයුතු පවත්වා ගැනීමට පට්ඨාන ධර්ම සභා ගොඩනැගිලි සංවර්ධන අරමුදල වෙනුවෙන් අගනා දායකත්වය ත්‍යාගශීලි පිංවතුන් සැම වෙතින් අපේක්ෂා කරනු ලැබේ.

Expand the current facilities required to growing participants in Abhidhamma, Pali, Dhamma classes, conducting of Seela and Meditation retreats, conducting of Dhamma School for children. Construct and establish Patthana Chetiya within the premises, enshrine Buddha Relics enabling devotees to pay homage.

දායකත්ව අරමුදල්

මේ සඳහා දායකත්වය සැපයිමට ඉදිරිපත්වන පිංවතුන්හට රේඛණය කරන ලද චෙක්පත් පට්ඨාන ධර්ම සභාවේ ගොඩනැගිලි සංවර්ධන අරමුදල නමින් ලබාදිය හැකි අතර, මුල්‍යමය දායකත්වයන් පහත දැක්වෙන් බැංකු ගිණුමට ඝෘජුව බැර කළ හැකිය.

පට්ඨාන ධර්ම සභා ගොඩනැගිලි සංවර්ධන අරමුදල,

කළමණාකරු,සම්පත් බැංකුව,

නාරාහේන්පිට

ගිණුම් අංකය – 0040 6000 0595

බී එස් ඒ එම් එල් කේ එල් එක්ස්(B S A M L K L X)

  • පට්ඨාන ධර්ම සභාව
  • 487/25, තිඹිරිගස්යාය පාර,
  • නාරාහේන්පිට, කොළඹ 5,
  • ශ්‍රී ලංකාව.
  • දුරකථන : 011-2580417