පූජ්‍යපාද කොරතොට වෙස්සභු හිමිපාණන්වහන්සේ – ලෝකෝත්තර ධර්මධර්ම දේශනාසන්දක සුත්‍රය – පූජ්‍ය කොරතොට වෙස්සභු ස්වාමින් වහන්සේ
  • පට්ඨාන ධර්ම සභාව
  • 487/25, තිඹිරිගස්යාය පාර,
  • නාරාහේන්පිට, කොළඹ 5,
  • ශ්‍රී ලංකාව.
  • දුරකථන : 011-2580417