අභිධම්ම ඉගැන්වීම 2Time Table


දවස ආරම්භක වෙලාව අවසන් වන වෙලාව
සඳුදා 13.00 15.00
සිකුරාදා P.M. P.M.


පූජ්‍යපාද කොරතොට වෙස්සභු හිමිපාණන් වහන්සේ – බෝජ්ජංග විභංග දේශනාවTime Table


දවස ආරම්භක වෙලාව අවසන් වන වෙලාව
සඳුදා 10.30 12.30
බදාදා 10.00 12.00
සිකුරාදා 11.00 13.00  • පට්ඨාන ධර්ම සභාව
  • 487/25, තිඹිරිගස්යාය පාර,
  • නාරාහේන්පිට, කොළඹ 5,
  • ශ්‍රී ලංකාව.
  • දුරකථන : 011-2580417